• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
    KRS 0000210992

Misja:
Pomoc dzieciom z zespołem Downa we wszystkich dziedzinach życia, zmiana świadomości społeczeństwa na temat zespołu Downa, integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa.

Prowadzone działania:
- Wydaliśmy informator dla matek nowonarodzonych dzieci "Diagnoza - zespół Downa". Informator rozprowadzany jest za pośrednictwem oddziałów położniczych oraz poradni genetycznych i dziecięcych. W drugiej połowie 2012 roku ukazało się drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie.
- Prowadzimy zajęcia z muzykoterapii dla dzieci z zespołem Downa, zajęcia świetlicowe - plastyczne i muzyczne. W zajęciach uczestniczą artyści z Filharmonii Dolnośląskiej i innych placówek kulturalnych.
- Organizujemy cyklicznie duże, plenerowe spotkania integracyjne rodzin osób z zD, obfitujące w atrakcje dla dzieci i rodziców.
- Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie Jeleniej Góry.
- Organizujemy okolicznościowe imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Andrzejek itp.
- Do współpracy zapraszamy wolontariuszy z terenu Jeleniej Góry i okolic propagując w ten sposób szczytną ideę wolontariatu.
- Przy współpracy z lokalnymi i regionalnymi mediami prowadzimy szeroką politykę informacyjną o problematyce niepełnosprawności intelektualnej i działalności naszej organizacji.
- W roku 2013 oprócz stałych działań planujemy kolejne spotkania integracyjne, wycieczki, okolicznościowe imprezy dla dzieci oraz spotkania i szkolenia dla rodziców.

Działania stałe:
- utworzenie internetowej grupy wsparcia dla rodziców (wymiana doświadczeń, dostęp do literatury, wyników badań itp);
- docieranie do matek, którym urodziło się dziecko z zespołem Downa, a w szczególności matek na oddziałach położniczych;
- pomaganie rodzicom w jak najszybszym odzyskaniu równowagi psychicznej i podjęcie konkretnych działań zmierzających do wspomagania rozwoju dziecka od pierwszych dni jego życia;
- organizowanie spotkań ze specjalistami doradzającymi jak pomóc dzieciom w pokonywaniu różnych trudności rozwojowych;
- wzajemna pomoc we wszystkich sprawach dotyczących różnych sfer życia dzieci z zespołem Downa i ich rodzin;
- propozycje organizowania wspólnych spotkań wraz z dziećmi mających na celu pełną integrację środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.