• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nad Zalewem"
    KRS 0000211142

Prowadzone działania:
- działania na rzecz ludzi ze wsi po-PGR-owskich
- imprezy okolicznościowe, charytatywne
- integrowanie środowiska
- opieka nad dziećmi
- działania proekologiczne i ochrona środowiska
- uczestnictwo w programi Leader+ oraz udział w działaniach nowopowstałej Fundacji Kraina Podgrzybka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.