• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Michelin
    KRS 0000211211

Prowadzone działania
Pomoc dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur:
1) gwarancje kredytowe lub refundacja kosztów kredytu przedsiębiorcom produkcyjnym tworzącym nowe, trwałe miejsca pracy.
2) Doradztwo i szkolenia w zakresie kompetencji pracowników Michelin Polska S.A

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.