• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynów
    KRS 0000211372

Misja:
Opieka nad osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Przebywają tu również osoby chore psychicznie i dotknięte chorobą alkoholową.
Dom jest jednostką stacjonarną, która zabezpiecza w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne, kulturalno-oświatowe, społeczne i duchowe mieszkańców.
Celem jest wszechstronna pomoc człowiekowi, który ze względu na swój stan zdrowia oczekuje naszego towarzyszenia mu oraz świadczenia niezbędnej pomocy w pokonywaniu trudności napotykanych na swej życiowej drodze.

Prowadzone działania:
Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc - 80.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, które z uwagi na wiek, schorzenie, sytuację życiową, warunki mieszkaniowe bądź materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.