• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie "Pomost"
    KRS 0000211563

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
Organizacja jest na etapie poszukiwania środków finansowych na podjęcie działań.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.