• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód
    KRS 0000211879

Pomoc Polakom na Wschodzie poprzez:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans,
2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, wspierając ich ambicje edukacyjne, kulturalne, społeczne,
3. Wspieranie działalności stymulującej rozwój gospodarczy społeczności lokalnych,
4. Ochroną dziedzictwa kulturowego "małych ojczyzn".

Prowadzone działania:
Aktualnie organizacja zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i byłych republik radzieckich do Polski (załatwianie spraw lokalowych, wystąpienie o przyznanie obywatelstwa polskiego w imieniu tych osób, itp sprawy). Dotychczas Stowarzyszeniu udało się sprowadzić do Polski dwie rodziny repatriantów tj. w 2005 roku repatriantkę z Uzbekistanu, która mieszka w Ciechanowie i w 2009 roku rodzinę z Syberii (Rosja), która zamieszkała w Łowiczu.
Stowarzyszenie organizuje także środki finansowe na stypendia dla najbardziej wyróżniających się studentów-polonusów. Od 2005 roku do dnia dzisiejszego organizacja wypłaca takie stypendium studence polskiego pochodzenia z Syberii (Rosja) studiującej na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizujemy również kolonie dla dzieci ze Wschodu (w lipcu 2005 roku 24 osoby z Syberii), jak i obozy naukowo-szkoleniowe dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu (w 2008 i w 2009 roku na przełomie lipca i sierpnia gościliśmy 18-osobowe grupy młodzieży w Polsce).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.