• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
    KRS 0000212154

Misja:
Celem naszym jest pomoc ludziom najuboższym Łodzi i woj. łódzkiego, których sytuacja gospodarczo-ekonomiczna Polski ustawiła w kręgu ludzi najuboższych.

Prowadzone działania:
1) Działania kulturalno - rozrywkowe - integracyjne.
2) Nieformalna edukacja obywatelska.
3) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży.
4) Punkt Wsparcia Społecznego: bezpłatna pomoc żywnościowa, rzeczowa, porady prawne i obywatelskie - rocznie 12000 beneficjentów.
5) Współpraca międzynarodowa: Ukraina (ngo-s), Belgia (teatr) - wymiana doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.