• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węgierka i Wola Węgierska
    KRS 0000212492

Misja
Gromadzenie pieniędzy na pomoc w:
- budowę szkoły podstawowej w Woli Węgierskiej,
- modernizację zespołu szkół w Węgierce oraz budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Węgierce.
- budowę kanalizacji w obu wioskach,
- wspieranie działalności nowopostałego klubu sportowego,
- wspieranie działalności młodzieżowej orkiestry dętej,
- inne inicjatywy statutowe.

Prowadzone działania
- z inicjatywy Stowarzyszenia w lipcu powstał klub sportowy z sekcją piłkarską, występujący z powodzeniem w rozgrywkach ligowych. Dużo chętnej młoedzieży w naszym regionie.
- w 2006 r. ma rozpocząć się budowa szkoły podstawowej w Woli Węgireskiej (dotychczasowa drewniania stuletnia jest w kiepskim stanie)
- zabieganie o modernizację Zespołu Szkół w Węgierce oraz w budowę sali gminastycznej przy obiekcie. Gmina Roźwienica jest jedną z nielicznych gmin, gdzie nie ma jeszcze sali gimnastycznej.
- zabieganie o skanalizaowanie wiosek, co pozwoli zwiększyć atrakcyjność rekreacyjną, turystyczną, zdrowotną naszego regionu,
- wspomaganie działalności młodzieżowej orkiestry dętej działającej 4 lata, skupiającej ponad 30 osób, znanej na terenie powiatu jarosławskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.