• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Protetyki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków
    KRS 0000212796

Prowadzone działania: wspieranie osób poszkodowanych-ofiar wypadków komunikacyjnych oraz innych losowych - poprzez aktywną pomoc medyczną, rehabilitacyjną, finansową i organizacyjną; ochrona i promocja zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.