• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wena
    KRS 0000213247

Fundacja "Sub Alis" tworzy system stypendialny dla dzieci pragnących uczyć się w prowadzonej przez tę fundację szkole waldorfskiej. Szkoła jako placówka niepubliczna musi pobierać od rodziców czesne. Ograniczenia wyboru tej metody edukacji z powodu kondycji finansowej rodziny kłóci się jednak z wartościami i postawami, które chcemy przekazywać dzieciom w naszej szkole. Pragniemy, by szkoła waldorfska była otwarta dla wszystkich chętnych!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.