• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Debiut - Fundacja Młodego Kina
    KRS 0000213302

Misja
Fundacja powstała po to, by wspierać działania Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jej celem jest zachowanie najlepszych tradycji polskiej kinematografii i sztuki filmowej oraz osiągnięć jej twórców, a także dbałość o dalszy rozwój tych dziedzin sztuki.

Prowadzone działania
1. popieranie i promocję twórczości artystycznej filmowej, w tym organizowanie i finansowanie:
-stypendiów dla osób uzdolnionych w zakresie reżyserii oraz innych zgodnie ze statutem Fundacji
-wymiany naukowej pomiędzy uczelniami artystycznymi, stypendiów i nagród dla osób realizujących cel Fundacji
-konferencji, seminariów, aukcji sztuki, targów sztuki, imprez kulturalnych oraz konkursów artystycznych w kraju i zagranicą
2. promocję młodego pokolenia reżyserów filmowych w kraju i za granicą
3. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną
4. skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków i działaczy sztuki w zakresie filmu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.