• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce dla Serca"
    KRS 0000213456

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych, wielodzietnych, z rodzin niepełnych, a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanym wychowawczo.
Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego zarejestrowaną pod Nr 1 w Polsce pod nazwą Świetlica środowiskowa „Serce dla Serca” , która jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą dziennego wsparcia i swoją działalnością pomaga dzieciom, młodzieży (tym samym rodzicom) przede wszystkim w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje program profilaktyczny. Wychowanie w świetlicy środowiskowej opiera się na zasadach etyki oraz uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o rodzinę, opiekunów prawnych wychowanków, szkołę, społeczność lokalną.
Dopełnieniem naszego projektu jest cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, dotyczący profilaktyki uzależnień z akcentem na odkrywanie własnej wartości i godności osoby ludzkiej.

Stowarzyszenie od lat promuje teatr profilaktyczny organizowany cyklicznie co roku dla mieszkańców miasta opola pod nazwą Maski zostawimy na scenie.
Jesteśmy aktywni artystycznie. Chętnie bierzemy udział w konkursach. Jesteśmy świetlicą, która wygrała konkurs organizowany przez telewizję AXN Nakręcamy Wyobraźnię, a dzięki wygranej wyremontowaliśmy pomieszczenia w świetlicy.
Świetlica powstała bez środków publicznych z inicjatywy kilkunastu osób w 2005 roku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Naszą działalność w zakresie organizacji zajęć w świetlicy można obejrzeć w filmie nakręconym przez telewizję AXN www.youtube.com/watch?v=X68OjyZ-5Us

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.