• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie
    KRS 0000213462

Misja:
1. Aktywny udział w odnowie i rozwoju życia kulturalno-oświatowego i społeczno gospodarczego kraju.
2. Kultywowanie i kontynuowanie tradycji i dorobku wychowawczego Polski Uniwersytetów Ludowych.
3. Organizowanie aktywnego kształcenia i dokształcania, w szczególności działaczy kulturalo-oświatowych środowiska wiejskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.