• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"
    KRS 0000213546

Misja
Biuro Porad Obywatelskich dba o wzrost świadomości zgłaszających się obywateli województwa lubuskiego w zakresie ich praw, uprawnień i obowiązków. Obywatele posiadając większą wiedzę i świadomość będą skuteczniejsi w swoich działaniach oraz efektywniej będą przełamywali bariery w kontakcie z urzędami. Znajomość aktualnych przepisów i swoich uprawnień umocni obywateli w dążeniu do pozytywnego załatwienia swoich spraw. W Biurze Porad Obywatelskich przeszkoleni wolontariusze na bieżąco edukują zgłaszających się obywateli o możliwościach rozstrzygania ich spraw.

BPO udziela porad dotyczących spraw:
- mieszkaniowych
- rodzinnych
- świadczeń socjalnych
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego
- zatrudnienia i bezrobocia

jak również udziela informacji w sprawach z kategorii:
- imigracja/ repatriacja, 
- finanse, 
- niepełnosprawność,
- obywatel a instytucja, 
- pozbawienie wolności, 
- spadki, 
- sprawy konsumenckie, 
- stosunki międzyludzkie, 
- własność 

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w biurze, poprzez e-mail i pocztę tradycyjną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.