• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Oligus"
    KRS 0000213589

Naszym celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Nasza działalność głównie polega na wspieraniu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, którzy są naszymi podopiecznymi. Organizujemy dla nich m.in.: wycieczki, wyjazdy, zakup artykułów spożywczych, papierniczych; organizację imprez i uroczystości. Nasze Stowarzyszenie jest prężną organizacją: pisze i realizuje projekty głównie o działaniu terapeutycznym: teatralnym, plastycznym, muzycznym, rekreacyjnym, kulturalnym itp., a także szkolenia dla członków "Oligusa" i osób pracujacych z naszymi podopiecznymi. Staramy się ofiarować każdego dnia jak najwięcej serca naszym podopiecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.