• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
    KRS 0000213720

Misja
Misją Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego jest wybudowanie stacjonarnego hospicjum oraz pomoc w jego prowadzeniu, a także wspieranie wszelkich działań związanych z ruchem hospicyjnym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie, w celu gromadzenia środków finansowych na realizację głównego celu statutowego, prowadzi następujące działania:
- gromadzi środki pochodzące ze składek członkowskich,
- organizuje odczyty i koncerty charytatywne propagujące ruch hospicyjny,
- bierze udział w ogólnopolskim programie "Pola nadziei",
- rozprowadza cegiełki na rzecz budowy hospicjum przy parafiach Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
- organizuje zbiórki publiczne,
- poszukuje sponsorów i darczyńców,
- gromadzi środki z 1% odpisu od podatku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.