• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja"
    KRS 0000213774

Prowadzone działania
Organizacja wypoczynku letniego dla 150 uczestników tj. dzieci i młodzieży z gminy Żarnów.
Organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z miast partnerskich Żarnowa oraz aplikujących do partnerstwa z Żarnowem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.