• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia"
    KRS 0000213821

Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne “Wspólna Ziemia” powstało w Chojnicach w grudniu 1996 roku. Działamy na rzecz ochrony przyrody, promujemy postawy proekologiczne i obywatelskie, organizujemy wydarzenia kulturalne, monitorujemy działania lokalnych władz, a także inicjujemy oraz wspieramy działalność na rzecz młodzieży i wolontariatu.

Działamy lokalnie oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Konsekwentnie realizujemy wizję społeczeństwa obywatelskiego. Od piętnastu lat udowadniamy, że wspólnie możemy mieć realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dowiedz się więcej o działalności Stowarzyszenia “Wspólna Ziemia” odwiedzając naszą stronę internetową.

Roczna składka członkowska wynosi 20 zł. Wielokrotność lub darowizny mile widziane ;-)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.