• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Joannici Dzieło Pomocy
    KRS 0000214482

Misja
Bezinteresowna pomoc bliźnim, osobom starym, chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym w szczególności: ratownictwo medyczne, pomoc socjalna, wspieranie ochrony zdrowia, działalność charytatywna, prowadzenie stacjonarnych placówek pielęgnacji osób chorych i w podeszłym wieku, wspieranie ofiar wypadków i klęsk żywiołowych, ochrona ludności, działalność dydaktyczna i wychowawcza...

Prowadzone działania
Przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wsparcie personalne obozu dla osób niepełnosprawnych na Mazurach (lipiec 2006).

Przygotowania do świadczenia usług pielęgniarek środowiskowych i wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz pomocy ambulatoryjnej (opieka ambulatoryjna i domowa);ratownictwo medyczne.

Praca z młodzieżą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.