• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim
    KRS 0000214510

Prowadzone działania
Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo oraz udzielanie wszelkich form pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pod względem społecznym lub materialnym jak również wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.
Prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, organizujemy pomoc świąteczną, wypoczynek letni i zimowy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.