• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska
    KRS 0000214524

Misja
Bazą dla psychoterapii są wartości życiowe oparte na gruncie biblijnym, by człowiek wierzący (który staje się pacjentem psychiatrycznym bądź psychosomatycznym) miał możliwość połączenia metod psychoterapeutycznych ze swoją własną filozofią życiową. Tego typu terapia musi uwzględniać i akceptować subiektywne przeżywanie choroby - także w duchowym aspekcie - i dopasować do niego odpowiednie sposoby interwencji. Wybór sposobu terapii, wspólnota terapeutyczna muszą być nacechowane- zarówno w teorii, jak i praktyce - ponadwyznaniową, ale chrystocentryczną duchowością, tak aby dla osób wierzących stworzony był A`Priori wspólny fundament zaufania.

Prowadzone działania
-Kurs DE`IGNIS - cykl 10 seminariów z dziedziny duszpasterstwa, doradztwa i pomocy ludziom chorym psychicznie
Odbiorcami są lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, duszpasterze, pracownicy socjalni oraz wolontariusze i inne osoby pracujące lub chcące pracować na rzecz osób słabych i chorych psychicznie.
-Tworzenie Forum Chrześcijańskiego Poradnictwa w Polsce.
Odbiorcami są organizacje pozarządowe, kościoły, osoby, których działalność jest związana z szeroko rozumianym poradnictwem i doradztwem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.