• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacyjna Pro Musica
    KRS 0000214614

Misja
Fundacja Edukacyjna Pro Musica zajmuje się organizacją muzycznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy koncerty, warsztaty muzyczne, konkursy wiedzy o muzyce i inne imprezy edukacyjne.

Stawiamy sobie następujące zadania:
-rozwijanie zainteresowań muzycznych
-wyrabianie wrażliwości na piękno i harmonię, poczucia rytmu i smaku muzycznego umożliwienie poznania różnych rodzajów muzyki
-dostarczanie wiedzy oraz otwarcie młodzieży na sztukę
-propagowanie wiedzy o edukacji kulturalnej i integracji europejskiej
-kształtowanie kultury słuchania oraz właściwych zachowań w czasie koncertów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.