• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie K40
    KRS 0000214644

Misja:
- Wpływanie na życie gospodarcze, społeczne i kulturalne społeczności lokalnych,
- prowadzenie działalności i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, artystycznych i informacyjnych,
- wpływanie na decyzje podejmowane przez władze lokalne i wypowiadanie się w sprawach publicznych,
- ochrona interesów społeczności lokalnych oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej na potrzeby Stowarzyszenia i jego zadań,
- propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału wszystkich obywateli w życiu publicznym, łącznie z działalnością charytatywną.

Prowadzone działania to m.in.:
- Salony Poezji w dworku w Pęcicach oraz w Łazienkach Królewskich
- Festiwal Otwarte Ogrody
- Teatr "Wielkie Jajo"
- warsztaty dla dzieci i młodzieży
- koncerty charytatywne
- akcje społeczne: Podziel się z sąsiadem, Mikołajkowa niespodzianka
- spotkania z autorami książek, koncerty, recitale, wieczory kabaretowe
- Rolkomasa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.