• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w Studziannie
    KRS 0000214858

Misja
Podejmowanie działań w celu remontu i renowacji Zespołu Bazyliki i Klasztoru Księży Filipinów w Studziannie wpisanego do rejestru dóbr kultury narodowej:
- ochrona wspólnych interesów ich członków;
- wspieranie idei ochrony zabytków;
- podejmowanie działań zmierzających do ochrony zabytków;
- prowadzenie działalności charytatywnej

Prowadzone działania
-renowacja organów
-pomoc charytatywna dla wybranych, najuboższych rodzin z najbliższej okolicy

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.