• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opus Organi
    KRS 0000215094

Fundacja Opus Organi powstała w roku 2004 w celu odbudowy organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. W sierpniu 2012 Statut Fundacji został rozszerzony o możliwość realizacji przez Fundację również innych zadań związanych z organami wpisujących się w działalność pożytku publicznego.

Oto lista aktualnych zadań Fundacji:
- Rekonstrukcja Organów Michaela Englera - kościół św. Elżbiety we Wrocławiu (główne zadanie)
- Restytucja organów chórowych Adama Horatio Caspariniego w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu
- Koncerty Ziemi Wrocławskiej - festiwal
- Remont organów kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jordanowie Śląskim.

Wszystkie środki finansowe, które przyjmuje Fundacja, są dysponowane w następujący sposób:
- wszystkie wpływy bez tytułu lub z tytułem wskazującym na główne zadanie - wspierają główne zadanie (Organy Englera w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu)
- Fundacja organizuje także zbiórki specjalne na inne zadania poprzez jednoznacznie określone przelewy lub podczas specjalnych wydarzeń.
- Koncerty organizowane przez Fundację nie są finansowane z pieniędzy uzyskanych ze zbiórki publicznej, lecz z dotacji zewnętrznych oraz przychodów z działalności gospodarczej.
- wszystkie koszty administracyjne Fundacji są pokrywane w pierwszej kolejności z działalności gospodarczej. W przypadku braku dochodów z działalności gospodarczej Fundacja ogranicza wydatki do niezbędnego minimum, tzn: Księgowość, Telefon, Fax, Strona internetowa, Bank, Opłaty Sądowe. (Pozostałe jak Internet, pomieszczenia biurowe - są gratis od Parafii św. Elżbiety). Zarząd pracuje dobrowolnie, bez wynagrodzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.