• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej
    KRS 0000215302

Misja:
Pomoc ludziom umierającym w przezwyciężeniu bólu. Zorganizowanie leków przeciwbólowych i chociaż sporadycznej pomocy lekarza psychologa na terenie hospicjum i u chorych w domu.
Działalność zapewniająca poprawę jakości opieki hospicyjnej nad chorymi terminalnie i ich rodzinami.

Stowarzyszenie ma na celu realizację szeroko rozumianej pomocy społecznej poprzez:
1. Szerzenie idei ruchu hospicyjnego
2. Promowanie i organizowanie wolontariatu
3. Organizowanie i wdrażanie opieki hospicyjnej na terenie powiatu sieradzkiego
4. Integracja środowiska lokalnego.
5. Ścisła współpraca z lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej, siostrami PCK i pracownikami pomocy społecznej
6. Propagowanie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej/hospicyjnej w społeczeństwie - edukacja zdrowotna.
7. Pomoc osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.
8. Wspieranie jednostek zajmujących się opieką hospicyjną na terenie Ziemi Sieradzkiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.