• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych "Tacy Sami"
    KRS 0000215354

Misja
1.Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo i ich rodzinom
w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, integracji ze społeczeństwem oraz poprawy stanu ich zdrowia
2.Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o osobach upośledzonych umysłowo, problemach tej grupy osób oraz możliwościach ich edukacji i rehabilitacji
3.Prowadzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób upośledzonych umysłowo
4.Utworzenie świetlicy terapeutycznej dla osób upośledzonych umysłowo pochodzących z rodzin patologicznych oraz tych nie podlegających obowiązkowi szkolnemu.

Prowadzone działania
W okresie lat 2004/2005 zorganizowano:
-Szkolenie instruktażowe dla rodziców uczniów szkoły podstawowej nt. "Zabawy relaksacyjne i ćwiczenia wyciszające";
-Szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli zielonogórskich szkół
nt. "Jak rozwijać u uczniów upośledzonych umiejętność czytania";
-Dofinansowanie wyjazdu dzieci na obóz integracyjny w Przylepie
z grupą osób niepełnosprawnych z Cottbus;
-Dofinansowanie jesiennych spotkań z przyrodą w Przełazach - 5 dniowej imprezy turystycznej;
-Imprezę andrzejkową dla 40 dzieci upośledzonych umysłowo;
-Dofinansowanie do obozu rehabilitacyjnego w Gościmiu
-Wyjście na imprezę integracyjną "Dzieci-dzieciom" przygotowaną przez uczniów Gimnazjum nr 6
-Wystawę prac plastycznych osób upośledzonych umysłowo wystawioną w biurowcu ZGNiG w Zielonej Górze;
-Wyjścia do zielonogórskich placówek kulturalnych: kin, teatru, filharmonii;
-Kiermasze ozdób świątecznych;
-Grupę wsparcia dla rodziców osób upośledzonych umysłowo
-Dyżury psychologiczno -pedagogiczne dla rodziców
-ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny oraz konferencję dotyczącą pomocy dzieciom
z otyłością
-z dotacji Miasta Zielona Góra zorganizowano konkurs integracyjny "Eko-kawiarenki" oraz festyn "Dzieci-dzieciom"
-darowizny rzeczowe w postaci otrzymanego obuwia - rozdano uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
-finansowano zakup lekarstw dla dziecka upośledzonego, chorego na nowotwór
-pozyskiwano środki na działalność statutową Stowarzyszenia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.