• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pro Vitalis
    KRS 0000215360

Misja
Chcemy działać na rzecz ochrony zdrowia kobiety i jej dziecka wspierając i organizując różnorodne formy profilaktyki.
Chcemy wyrównać szanse na zdrowe potomstwo kobiet z ubogich środowisk.
Chcemy aby w wyniku naszych działań statutowych zdrowa kobieta rodziła zdrowe dziecko.

Prowadzone działania
1) Edukacyjne warsztaty prozdrowotne dla kobiet w ciąży i młodych mam (każda kobieta w ciąży bezpłatnie może przyjść)
2) Edukacyjna część Dni Otwartych Szpitala "Ujastek" 2 razy w miesiącu (Szpital "Ujastek")
3) Finansowanie bankowania krwi pępowinowej dla dzieci z rodzin chorych na białaczkę (Europejski Bank Krwi Pępowinowej)
4) Wydanie broszury "Dla młodych mam" i kolportaż wśród kobiet w ciąży i młodych mam (kobiety w ciąży, Szpital "Ujastek")
5) Edukacja seksualna młodzieży (młodzież szkół ponadgimnazjalnych i placówek opiekuńczych)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.