• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych "Razem" w Drzązgowie
    KRS 0000215529

Stowarzyszenie prowadzi pomoc osobom niepełnosprawnym. W ramach naszej działalności jest szeroko zakrojona rehabilitacja osób niepełnosprawnych w różnorodnych dziedzinach życia i ułatwianie im życia w społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.