• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
    KRS 0000215532

Misja:
Pomaganie ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i realizowaniu zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej
2. Popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i uzależnień
3. Prowadzenie działalności opiekuńczej
4. Szkolenia z zakresu metod psychoterapii i metod profilaktyki uzależnień
5. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
6. Ochrona profesji i etyki psychoterapeutów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.