• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Parasol"
    KRS 0000215581

Misja:
- Dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci specjalnej troski.
- Prowadzenie działalności charytatywnej.
- Pomoc w zakupie wyposażenia szkolnego dla dzieci.
- Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji.
- Organizowanie grup wsparcia dla rodziców.
- Fundowanie stypendiów dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizacja zajęć Wodne harce (hydroterapia, nauka pływania), udział dzieci w hipoterapii, wyjazdy podopiecznych do parku wodnego w Sopocie w ramach programu "Z Parasolem do aquaparku", udział dzieci i młodzieży w "Spotkaniach z nauką" w Centrum Heweluianum w Gdańsku,organizacja XI edycji festiwalu "Przyjaźń niejedno ma imię",wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, zajęcia terapeutyczne "Quilling - świat pozytywnie zakręcony", zakup leków, zakup okularów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.