• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki - Jedlicze - Ustronie "Pinia"
    KRS 0000215699

Naszym celem jest działanie na rzecz: kompleksowej ochrony środowiska naturalnego, promowanie zdrowego trybu życia, inicjowanie realizacji budowy i rozwoju infrastruktury technicznej i inwestycji towarzyszących, których brak dotkliwie odczuwa się na terenie działania stowarzyszenia, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Ponadto upowszechnianie tradycji narodowych i budzenie patriotyzmu oraz troska o bezpieczeństwo mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.