• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Inicjatyw Lokalnych
    KRS 0000215720

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) powstało w 2004 r. w Zawierciu. Naszym celem jest promowanie aktywności społecznej, wspieranie lokalnej społeczności i jej zaangażowania w życie publiczne, promowanie wolontariatu, tworzenie niekomercyjnych mediów lokalnych, promowanie i umacnianie tożsamości lokalnej, wspieranie organizacji pozarządowych (NGO) i grup nieformalnych, nagłaśnianie dobrych praktyk III sektora, promocja współpracy NGO z władzami lokalnymi i innymi podmiotami, propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

Prowadzimy również działalność wydawniczą, w ramach której ukazuje się kwartalnik „Zawiercianin”. Prezentujemy i opisujemy w nim aktywność społeczną – organizacji, grup, instytucji i osób podejmujące wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzimy również portale internetowe: www.zawiercianin.pl, www.dawne-zawiercie.pl, cil.org.pl.

Zasięg naszych działań obejmuje woj. śląskie, w szczególności powiaty zawierciański i myszkowski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.