• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Silni Razem"
    KRS 0000215779

Prowadzone działania
Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin:
-pomoc rzeczowa - kontakt telefoniczny i korespondencyjny, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i opisanie problemu;
-zasiłki - kontakt telefoniczny i korespondencyjny, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i opisanie problemu;
-pomoc poradnicza i informacyjna

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.