• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej "Fala"
    KRS 0000215783

Misją Fundacji jest wprowadzenie zasady pomocniczości oznaczającej wspieranie przez kolejne szczeble władzy publicznej faktycznych potrzeb i możliwości społecznych.

Głównym celem jest promowanie i wdrażanie idei Małych Szkół i Małych Przedszkoli jako Centrów Aktywności Środowiska Lokalnego oraz wspieranie aktywności społecznej różnych grup obywateli.

Prowadzone działania:
- fundacja prowadzi Zespół Szkół we Włodowicach (gmina Nowa Ruda)
- rozbudowa sieci niepublicznych szkół o społecznym charakterze Aktywna Mała Szkoła (Wrocław)
- prowadzenie świetlicy środowiskowej FALA (osiedle Oporów, Wrocław)
- projekt ISKRY skierowany do seniorów
- konsulting dla podmiotów prawnych i osób fizycznych w zakresie inicjatyw społecznych, III sektora, edukacyjnych oraz w zakresie ekonomi społecznej;
- koordynacja programu: Z Małej Szkoły w Wielki Świat" ( obszar południowo-zachodniej Polski); "Kapitał Edukacyjny -studia podyplomowe dla nauczycieli"
- programy szkoleniowe dla NGO, samorządów, firm;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.