• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dogiq
    KRS 0000216156

Fundacja DOG’IQ powstała w 2004 roku w konsekwencji międzynarodowego Projektu "IDOL" (Inclusion of Disabled In Open Labour Market) realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.
Z myślą o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Zarząd oraz Rada Nadzorcza Fundacji podjęli decyzję o przyjęciu podstawowego celu statutowego jakim jest kształcenie psów asystujących, które poprzez swoje specjalne przygotowanie zwiększają niezależność i samodzielność osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami.
Od chwili gdy w 2001 roku zakończony został dwuletni proces szkolenia Gai - pierwszego
w Polsce psa serwisowego Fundacji udało się przekazać kilkunastu psich asystentów w tym również pierwszego w Polsce psa sygnalizującego dźwięki. Cel został osiągnięty dzięki wysiłkom 20 - osobowej grupy trenerów oraz przyjaciół Fundacji skupionych wokół idei zwiększania możliwości realizacji własnych marzeń przez osoby niepełnosprawne. Dzięki pracy psów asystujących rzeczy z pozoru banalne jak na przykład otwieranie drzwi czy zdejmowanie odzieży - czynności, które z powodu braku sił fizycznych dla niepełnosprawnego były wcześniej wręcz niemożliwe, stały się realne.
Pies asystujący w wielu sytuacjach wspiera siłą własnych mięśni lub zmysłów (pies sygnalizujący dźwięki). Stanowi to jednak dopiero początek szerokiego wachlarza możliwości jakie otwiera wykreowanie zespołu człowieka ze zwierzęciem. Czujący się bezpiecznie i zgrany ze swoim opiekunem pies to już nie tylko pomocnik, ale inteligentny, kreatywny partner i przyjaciel. Czasem jego rola ogranicza się do przyniesienia telefonu dzwoniącego w drugim pomieszczeniu, a innym razem musi wezwać pomoc w momencie zagrożenia życia opiekuna.
Przekazanie psa asystującego osobie niepełnosprawnej jest możliwe dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Osoba niepełnosprawna otrzymuje psa nieodpłatnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.