• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem"
    KRS 0000216301

Misja
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji "Razem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wszechstronne wspomaganie działań integracyjnych w sferze aktywności edukacyjnej, społecznej i zawodowej upowszechnianie moralnego i zdrowego stylu życia młodzieży i społeczeństwa a także przyczynianie się do właściwego i nowoczesnego funkcjonowania organizacji i instytucji, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.