• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna
    KRS 0000216303

Misja
Tworzenie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między mieszkańcami dzielnicy Wesoła w mieście Warszawa, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu życia wśród jej mieszkańców.

Prowadzone działania
- Wydawania miesięcznika "Wiadomości Sąsiedzkie";
- festyny (ok. 2 - 3 rocznie);
- zawody sportowe (ok. 2 - 3 rocznie);
- konkursy plastyczne;
- wystawy;
- bal karnawałowy;
- liga siatkówki, liga piłki nożnej, imprezy biegowe (maratony, sztafety);
- koncerty kameralne - raz w miesiącu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.