• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci"
    KRS 0000216652

Misja:
- Propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej i ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
- Upowszechnienie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych.
- Tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
- Pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych i terapeutycznych.
- Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
- Spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych z zakresu arteterapii i muzykoterapii.
- Seria szkoleń dla rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli dzieci z zespołem Downa z zakresu promocji zdrowia prowadzonych przez znanych lekarzy.
- Zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
- Spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców.
- Imprezy okolicznościowe, wycieczki i ogniska.
- Organizujemy wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.