• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Jana De La Salle
    KRS 0000216692

Celem fundacji jest udzielanie pomocy materialnej, zdrowotnej, opiekuńczej oraz rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym zamieszkującym DPS, uczestnikom WTZ, uczniom szkoły specjalnej przy DPS w Zawadzkiem oraz pozostałym osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.