• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
    KRS 0000216703

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci i młodzieży Trójmiasta.
2. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
3. Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin patologicznych.
4. Działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych.
5. Działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki)
6. Organizacja czasu wolnego najmłodszym mieszkańcom Trójmiasta.
7. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
8. Pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół.
9. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
10. Ułatwienie dzieciom i młodzieży Trójmiasta kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
11. Włączanie dzieci i młodzieży w akcje społeczno - kulturalne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka.
12. Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.
13. Promocja ekologii i ochrony środowiska.
14. Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
15. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.
16. Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez niesienie pomocy ludziom jej potrzebującym.
17. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
18. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym.
19. Integrowanie lokalnej społeczności.
20. Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo - wychowawczych na wschodzie.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w ciągu 7 lat swej działalności stworzyło wiele cennych inicjatyw i mocno zaistniało w świadomości naszego miasta, regionu i kraju. Od początku działalności SOS skupia się na prawidłowym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży m.in. poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego, z którego do dnia dzisiejszego skorzystało 900 dzieci, organizując przy tym 35 wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wspomnieć w tym miejscu należy m.in. cztery wizyty na zaproszenie Euro Disneylandu pod Paryżem, z którym SOS współpracuje, ale także rejsy do Skandynawii w ramach akcji „SOS na morzu” i inne.
Jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce zorganizowało w Słonecznej Akademii Internetowej szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie dla seniorów, z których przez blisko 5 lat skorzystało prawie 3.500 osób. Oprócz edukacji Seniorów zależy nam również na tym, by osoby starsze ciągle czuły się aktywnymi członkami społeczeństwa.

Jednak największą i najbardziej widoczną akcją Oliwskiego Słoneczka stały się koncerty i pikniki Gwiazdy Dzieciom z udziałem czołowych gwiazd polskiej estrady, organizowane z ogromnym rozmachem i pełnym profesjonalizmem. W ciągu 7 lat we wszystkich imprezach udział wzięło 60 artystów, a obejrzało je ponad 25 tys. osób. Cel integracji lokalnych społeczności, osób niepełnosprawnych i samotnych został szybko osiągnięty.
Kolejnymi atrakcjami Oliwskiego Słoneczka są dwie akcje "Ze Słoneczkiem bez nałogów", "Ze Słoneczkiem do szkoły", „Słoneczne Misie w Akcji”: „Słoneczne Muzeum SOS”, "Słoneczny Wolontariat".
Oliwskie Słoneczko swoim zapałem i energią, ale przede wszystkim spontanicznością i szczerością zdobyło serca wielu ludzi, którzy zadbali o to, żeby wspaniała inicjatywa miała możliwość rozwoju. Do tego grona dołączali także Przyjaciele ze świata kultury i sztuki.
Szybko powiększało się grono Honorowych Członków Stowarzyszenia i tak w jego skład weszli m.in.: Justyna Steczkowska, Halina Frąckowiak, Halina Kunicka, Alicja Majewska, Izabella Skrybant, Zbigniew Wodecki, Waldemar Malicki, Włodzimierz Korcz, Stan Borys, Maciek i Kuba Molęda, Michał Rudaś, Artur Chamski, Paweł i Łukasz Golec i wielu innych.

O Słoneczku napisano ponad 100 artykułów, stworzono kilka prelekcji i prezentacji na podstawie działalności SOS oraz napisano jedną pracę dyplomową.
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko ma wielu stałych sympatyków i to oni dają siłę do dalszego działania. Cieszy nas jednak fakt, że rośnie grono ludzi, którzy w dzisiejszych szalonych czasach, nie zapominają o innych, słabszych często zagubionych młodych ludziach.

Stowarzyszenie w roku 2008 otrzymało nagrodę - wyróżnienie im. Lecha Bądkowskiego od Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej organizacji pozarządowej w roku 2007, w 2010 r. nagrodę Angelus 2009 mecenas kultury, w 2010 r. nominacje do Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, w 2010 r. Nagrodę Roku Starosty Kościerskiego, w 2011 r. Medal im. Matki Teresy z Kalkuty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.