• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzieła Henrego Van De Velde w Polsce
    KRS 0000216834

Prowadzone działania
Organizacja postawiła sobie za cel renowację zabytkowego kompleksu budynków barokowych w Trzebiechowie, w których aktualnie mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.