• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Teraźniejszość Przeszłości
    KRS 0000216884

Misja
1. Organizacja szkoleń w zakresie gry na instrumentach, organizacja koncertów muzyki poważnej przez wykonawców z kraju i zagranicy.
2. Organizacja plenerów malarskich dla artystów krajowych i zagranicznych.
3. Rewitalizacja, restauracja, odbudowa i konserwacja zabytków oraz wspomaganie i popieranie inicjatyw w zakresie ich odnowy.

Prowadzone działania
Obecnie współorganizujemy kolejne Warsztaty Muzyczne w Pałacu w Bałoszycach (16-26.01.2006 r.),przygotowujemy się do kolejnych w lipcu 2006 r.
Poza tym oczekujemy na ocene złożonego projektu w ramach INTERREG 3a, który został złożony w Wilnie wspólnie z Fundacją Kultury Kaliningradu, na działania w zakresie organizacji warsztatów muzycznych, festiwalu muzyki poważnej, plenerów malarskich, sympozjum naukowo-historycznego przedstawiającego rolę i działalność członków rodu von Brunneck zamieszkujących pałac w Bałoszycach, działających na rzecz Warmii i Mazur i Królewca (Kaliningradu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.