• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca
    KRS 0000216888

Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 32 uczestników niepełnosprawnych;
- organizuje poczynając od 2007 roku Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego" w bieżącym roku będzie to VIII edycja, udział bierze około 350 uczestników niepełnosprawnych,
- prowadzi współpracę z podobnie działającymi organizacjami Osób Niepełnosprawnych na Litwie i Ukrainie, na Ukrainie społeczność Warsztatu w dniu 28 listopada 2013 roku uczestniczyła w uroczystej Akademii z festiwalem twórczości osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.