• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli
    KRS 0000216943

Cele:
- wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych służących upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa,
- promocja zdrowego trybu życia,
- pozyskiwanie nowych krwiodawców.

Prowadzone działania:
Obecnie nasze działania są skierowane na organizowanie akcji pobierania krwi, na obsługę akcji. Akcje prowadzone są na szczeblu lokalnym. Nasze działania prowadzone są na rzecz Rejonowych Stacji Krwi, gdzie trafia krew pobierana na akcjach. Prowadzimy akcje pobierania krwi w szkołach oraz przy kościołach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.