• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląska Liga Walki z Rakiem
    KRS 0000217291

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie cierpienia osób chorych na raka.

Staramy się zapewnić mieszkańcom Śląska jak najpełniejsze informacje na temat zapobiegania powstawaniu nowotworów, wczesnego wykrywania raka, metod leczenia oraz sposobów rehabilitacji po leczeniu.
W tym celu prowadzimy edukację prozdrowotną, wydajemy i rozpowszechniamy materiały oświatowo-zdrowotne, inicjujemy kampanie na rzecz zdrowia, propagujemy zdrowy styl życia.

Od poniedziałki do czwartku w godzinach 11:00 - 15:00 prowadzony jest Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego. W ramach dyżurów przyjmowane są zgłoszenia dot. leczenia i opieki chorych w tym skargi i zażalenia.

Ponadto:
- Reprezentujemy pacjentów, ich potrzeby, bronimy ich praw
- Sprawujemy opiekę nad chorymi poprzez organizowanie zakładów rehabilitacji fizycznej i psychologicznej
- Prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy niosących pomoc chorym i ich rodzinom
- Organizujemy grupy wsparcia i kluby dla byłych pacjentów
- Organizujemy warsztaty, szkolenia, konferencje dal różnych grup społecznych
- Współpracujemy z wieloma instytucjami zajmującymi się zwalczaniem raka
- Współpracujemy z samorządami lokalnymi
- Wydajemy biuletyn z aktualnymi informacjami o zwalczaniu raka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.