• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej
    KRS 0000217528

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wyzwolenia możliwości edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

Prowadzone działania:
1. Promocja zdrowotnych zachowań
2. Turystyka krajoznawcza
3. Poznawanie historii zabytków i miejsc
4. Promowanie czytelnictwa poprzez spotkania autorskie oraz spotkania tematyczne "Mój pisarz, mój poeta"
5. Wyjazdy do opery, operetki, filharmonii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.