• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie "Światełko"
    KRS 0000217554

Misja
Udzielanie pomocy i otoczenie szczególną troską dzieci z rodzin patologicznych, dzieci samotnych, odrzuconych, skrzywdzonych i wykorzystywanych przez najbliższych, sierot naturalnych i społecznych, dzieci zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i prostytucją.

Prowadzone działania
Prowadzenie niepublicznej Katolickiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Światełko" w Godynicach, powiat Sieradz, województwo łódzkie.
Wspieranie działalności świetlicy "Światełko Dzikuska" (od jej utworzenia rozpoczęła się działalność Katolickiego Stowarzyszenia "Światełko").
Ze względu na rosnące potrzeby (prośby o przyjęcie nowych dzieci), Stowarzyszenie podjęło się adaptacji dwóch budynków wraz z posesją, celem utworzenia kolejnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, działających na zasadach "Domu Światełko" w Godynicach, funkcjonującego od 1999 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.