• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Jagniątków"
    KRS 0000217559

Misja
Celem fundacji "Jagniątków" jest pomoc osobom bezrobotnym, aktywizacja bezrobotnej młodzieży z Jeleniej Góry i okolic.

Prowadzone działania
Fundacja chce powołać do życia Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej,w której pomoc i wsparcie znalazłaby młodzież zagrożona patologią społeczną, strukturalnym bezrobociem. Do realizacji tego zadania pozyskała partnera-bliźniaczą placówkę z Berlina.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.