• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska
    KRS 0000217835

Misja
Podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznehc w zakresie gospodarki, sportu, kultury i tusrystyki, wypoczynku oraz edukacji. Pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Umacnianie wzajemnych więzi międzyludzkich. Popieranie wszelkich działajń mających na celu promowanie i rozwój wsi. Popieranie działań związanych z kultyrowaniem tradycji regionalnych i obrzędów lokalnych.

Prowadzone działania
Akcja zbiórki środków spożywczych dla najuboższych mieszkańców wsi Grabownica Starzeńska. Zbiórka prowadzona jest przed Świętami Bożego Narodzenia w sklepach znajdujących się na terenie wioski. Pomoc skierowana jest dla nauboższych osób, rodzin wielodzietnych oraz osób starszych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.